นายสมาน ชุ่มเพี้ยน
นายก อบต.อำแพง
 
 
  ประวัติตำบล  
  ข้อมูลสภาพทั่วไป  
  ข้อมูลหมู่บ้าน  
  ผลิตภัณฑ์กลุ่มแม่บ้าน  
  รวมภาพ อบต.  
 
  คณะผู้บริหาร  
  สมาชิกสภา  
  เจ้าหน้าที่ อบต.  
  โครงสร้างส่วนราชการ  
  รายรับ รายจ่าย  
 
  สำนักงานปลัด  
  ส่วนการคลัง  
  ส่วนโยธา  
  ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 
 
 
 
  พรบ./พรก.  
  กฎกระทรวงและระเบียบ  
  คำสั่ง อบต.  
 
  แบบทดสอบความพึงพอใจ  
 
 
ลานวัฒนธรรมริมคลองอำแพง
 
โรงเรียนวัดสุนทรสถิต (สามัคคีวิทยาคม)
 
 
Download Program

สำหรับผู้ที่ยังไม่มี program Acrobat
 
 
   
 
     กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 2 เม.ย. 58
     กิจกรรมบัณฑิตน้อย ประจำปี 58
     ประชุมประชาคม จัดทำแผน หมู่ที่ ๗ ตำบลอำแพง
     ประชุมประชาคม จัดทำแผน ๓ ปี หมู่ที่ ๖ ตำบลอำแพง

 
 
ผู้ศึกษาดูงาน
ถนนเด็กเดิน
เงินสงเคราะห์ผู้พิการ
งานวันสงกรานต์ 51

 
 

      โครงการปรับปรุงถนนผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายคลองหลวง ...

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หนังสือพิมพ์
 
รายการโทรทัศน์
     
กระทรวงต่างๆ
 
จังหวัดทั่วไทย
     
เว็บช่วยค้นหา
 
เว็บเพื่อนบ้าน
 
 
  หัวข้อ
 
สิ่งสุดท้าย
 
ความเป็นจริงของคนเรา
 
ชีวิตของคนเรานั้นเหมือนเส้นขนาน
 
เสียไปได้มาคุ้มยิ่งหว่า
 
เสียเงินอย่าเสียจัยไม่นานคงหายดี
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลอำแพง
อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร
 โทรศัพท์. 0-3488-3094-6
โทรสาร. 0-3488-3097